Een branche survey door Ivoren Wachters

De hotellerie opent langzaam weer haar deuren

Amsterdam (10 juni 2020) – Hotellerie uitzendbureau Ivoren Wachters nam in de afgelopen weken een survey af binnen de Nederlandse hotelbranche. Doel was zicht te krijgen op de impact van Covid-19 op de hotellerie en op wat de hotels verwachten van de komende periode. Maar liefst 91 hotels hebben aan dit onderzoek hun medewerking verleend.

Belangrijkste bevindingen

Op dit moment heeft maar liefst 83% van de ondervraagde hotels de deuren weer voor haar gasten geopend. De ene helft van de nog gesloten hotels verwacht dit in juni alsnog te kunnen doen, de andere helft mikt op september.
Van de hotels die inmiddels open zijn heeft 10% op dit moment een bezettingsgraad van 41-60%, voor 31% ligt dit percentage op 21-40%. Liefst 59% kampt met een bezetting lager dan 20%. Meerdere hotels gaven wel aan dat zij, door boekingen van met name Nederlandse toeristen, al wat positieve uitschieters tijdens het Hemelvaart- en Pinksterweekend mochten ervaren.

Ondanks dat bij veel hotels de boekingen nog uitblijven, is een aanzienlijk deel van de respondenten optimistisch over het feit dat de branche binnen afzienbare tijd in staat is op te krabbelen. 44% van hen schat in het 4e kwartaal van 2020 weer dezelfde bezettingsgraad als pré Corona te hebben, 22% verwacht dit in het 1e kwartaal van 2021. 34% verwacht later dan het 1e kwartaal van 2021 weer op hetzelfde niveau als voor de lockdown te zitten.

Zonder uitzondering hebben alle open hotels één of meer hygiënische voorzorgsmaatregelen genomen om personeel en gasten te beschermen. Liefst 74% heeft gebruik gemaakt van een combinatie van maatregelen: zij hebben het personeel geïnstrueerd met duidelijke protocollen, beschermingsmiddelen voor personeel/gasten in huis gehaald en een baliescherm bij de receptie geplaatst. Verder geven veel respondenten aan looproutes te hanteren, de openbare toiletten te hebben gesloten en het ontbijt enkel op de kamer te serveren. Afgaande op deze resultaten heeft de hotellerie zich knap aan de richtlijnen van het RIVM aangepast.

Inside information

De antwoorden op de open invulvelden van de survey geven mooie inside information over hoe de respondenten de afgelopen tijd zijn doorgekomen. Zo is deze periode gebruikt om de multi-inzetbaarheid van het eigen personeel te vergroten en velen sprongen bij op afdelingen waar dit het meest nodig was, bijvoorbeeld wanneer tijdelijk afscheid was genomen van outsourced personeel. Hierbij hebben veel werknemers het juíst als interessant en leerzaam ervaren zich eens te verdiepen in de werkzaamheden van een collega.

Ook hebben veel hotels van de nood een deugd gemaakt door in de afgelopen periode hun hotels een likje verf en een goede opknapbeurt te geven. Er zijn veel klusteams gevormd en met grote inzet werd getracht een frisse start te maken op het moment dat gasten weer welkom waren in de hotels. Eén front office manager gaf aan dat zij het fijn en waardevol vond om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken: “het droeg bij aan ons teamgevoel en ik was me nooit eerder zo bewust van de veelzijdigheid van ons team!”.

Hoop op herstel door toename in toerisme

Het kabinet wijzigt voor veel Europese bestemmingen vanaf 15 juni het reisadvies van code rood/oranje naar code geel. Veel deelnemers aan de survey van Ivoren Wachters geven aan dat zij hun hoop hierop vestigen en dat zij het opstarten van het internationale vliegverkeer als belangrijkste vereiste zien voor verder herstel van de hotelbranche. Gelukkig breiden reguliere vliegmaatschappijen hun dienstverlening steeds meer uit (KLM verhoogt het aantal vluchten in juli zelfs met 60% en vliegt dan – met een lagere frequentie – weer op 78 procent van de initieel geplande bestemmingen) en ook discounters Easyjet en Ryanair starten de dienstverlening weer op.

Ondertussen worden er diverse mooie initiatieven ontplooid door de Nederlandse hotelbranche om vakantie in eigen land te stimuleren. Staycation Nederland heeft bijvoorbeeld een nieuw boekingsplatform opgericht waar hotels zich bij kunnen aansluiten. Deelnemende hotels bieden via dit platform aantrekkelijk geprijsde totaalpakketten aan, zoals een hotelovernachting in combinatie met korting in het restaurant, tegoedbonnen voor de hotelbar of een stadswandeling in de buurt. Voor een vakantiegevoel hoef je immers niet (ver) te reizen!

En onder het motto “Hier moet je zijn” worden, als start van een gezamenlijke herstelaanpak, Nederlanders, Duitsers en Belgen geïnspireerd voor een veilige vakantie in Nederland. Het initiatief wordt ook door Nederlandse influencers en reisvloggers ondersteund via de campagne Welkomterugin.nl.

Een mooi gebaar en welkom steuntje in de rug van de ondernemers in deze branche die zo hard is getroffen door de coronacrisis. Na een moeilijke periode lijken zich langzamerhand weer wat mogelijkheden voor de sector te ontvouwen. Het zou geweldig zijn als dergelijke initiatieven een positief effect hebben op het aantal kamerboekingen in het derde kwartaal!

Creativiteit en aanpassingsvermogen

Het blijft ontzettend spannend in welke tempo het herstel van de hotelbranche zich zal doorzetten. Uiteindelijk zullen internationale ontwikkelingen het grote verschil moeten gaan maken maar de branche zet zich in ieder geval eensgezind in om het tij te keren. De positieve kant van deze crisis zit hem in het aanpassingsvermogen dat hoteldirecties hebben getoond. Zij hebben hun vaste team regelmatig omgeschoold en flexibel ingezet en men wist omzet te genereren door zich creatief op te stellen, bijvoorbeeld door kamers te verhuren als werkruimte of aan zorgpersoneel. Het was weliswaar een situatie uit nood geboren maar toch één waar de hotel teams waardevolle ervaringen in hebben opgedaan!

 

Menu