SNA-verklaring

Ivoren Wachters is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit betekent dat wij voldoen aan de NEN 4400-1 norm. Op de website van de stichting vindt u meer informatie en kunt u een actuele verklaring van Ivoren Wachters B.V. opvragen. SNA-gecertificeerde ondernemingen zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, zoals bijvoorbeeld de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en het uitvoeren van identiteitscontroles. Dit maakt ons tot een betrouwbare partner voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.