IW Learning
Tilt hospitality skills naar een hoger niveau!
Online hospitality cursussen
Voor een onuitwisbare indruk!

Ivoren Wachters is al 25 jaar marktleider in het vervullen van nachtdiensten. Dat brengt een hoop theoretische kennis en praktische ervaring met zich mee. Ons toegankelijke Learning platform stelt ons in staat dit te delen met onze nachtteams en daar plukken onze hospitality opdrachtgevers en hun gasten de vruchten van.

Nieuwe Ivoren Wachters raken met behulp van onze online videotrainingen snel thuis in de kernwaarden en principes die wij willen garanderen. En de kennis en vaardigheden van onze ervaren nachtreceptionisten worden makkelijk opgefrist en waar nodig aangevuld. Gastvrijheid, maatwerk, altijd een stapje extra. Dat is wat een Ivoren Wachter onderscheidt.

Guest Experience
In deze videocursus staat Guest Experience centraal, vertellen we waarom wij er zoveel waarde aan hechten en hoe het tijdens het werken als nachtreceptionist toegepast kan worden in het contact met de gasten.
Effectieve Communicatie
Het doel van deze cursus is om onze nachtteams meer uit hun communicatie te laten halen. Na het afronden zullen zij beschikken over betere gespreksvaardigheden en kraakhelder communiceren!
Veiligheid
Nachtreceptionisten waarborgen de veiligheid van de hotelgasten en dus heb zij een flinke verantwoordelijkheid! In deze cursus vertellen we alles over procedures, leren we gevaren herkennen en passende maatregelen te nemen.
Hoe werkt een IW cursus?

Super eenvoudig! Alle medewerker van Ivoren Wachters ontvangen van hun accountmanager login gegevens voor hun persoonlijke omgeving waar zij de videocursussen kunnen volgen. Elke cursus wordt afgesloten met een kennistoets over de lesstof. 80% van deze vragen moet correct beantwoord worden om de cursus af te ronden.

Become a Good Receptionist

Be courteous. Be respectful. Treat everyone like they are the most important person that has walked into the office that day.

Have a greeting ready. Its always important to greet your clients in a friendly way.
Dress to impress. You are representing a business, thus you should dress the part. Invest in some business casual clothes.

Have a positive attitude. As mentioned above, receptionists are the face of a company–they are who clients deal with first, and the people who answer the questions of people who can’t come into the office.

Be dependable. A receptionist is counted on to man the desk at all times–it reflects poorly on the company if no one picks up the phone, or there is a line of people waiting to be helped.

Possess excellent listening skills. A big part of being a receptionist is listening to people–whether it is on the phone, a question a client is asking, or information being relayed to you.

Have top-notch organizational skills. Receptionists are the people that represent the face of the company–they are the ones that clients first speak with them and the people and coworkers go to for information and event planning.

Keep in mind that if the copier, scanner, or printer are near your desk, you will mostly likely be depended on to use them

Menu